taxon search > Potamogeton heterophyllus

Potamogeton heterophyllus Schreb.


London Catalogue (9th Ed): 89·451·1587
?synonym of Potamogeton gramineus