taxon search > Potamogeton interruptus

Potamogeton interruptus Kit.


London Catalogue (9th Ed): 89·451·1606
?synonym of Potamogeton pectinatus