taxon search > Euonymus europaeus

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Rosidae
Celastrales
Celastraceae

Euonymus europaeus L. "Spindle"


Kent:88·1·1