taxon search > Euphorbia lathyris

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Rosidae
Euphorbiales
Euphorbiaceae

Euphorbia lathyris L. "Caper Spurge"


Kent:91·2·9