taxon search > Najas flexilis

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt "Slender Naiad"


Kent:144·1·1

Distribution

Search the VCCC for Najas flexilis.

Search the BSBI Atlas for Najas flexilis.

Search for Najas flexilis at the NBN gateway.

Search for Najas flexilis at GBIF.

Search for Najas flexilis on herbariaUnited.