taxon search > Euphorbia discoidalis

Euphorbia discoidalis Chapm.